(MS DG841)  Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng

(MS DG841)  Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng

13.000.000 VNĐ

(MS DG841) 
Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng rất đẹp -Hàng nguyên khối đặc kịt và rất nặng -Đã hoàn thiện PU - KT như sau :
Đôn Cao 45
Đôn số 1  Mặt 48-47
Đôn số 2  Mặt 42-39
Đôn số 3  Mặt 42-39
Đôn số 4  Mặt 43-38
Đôn số 5  Mặt 38-37
Đôn số 6  Mặt 37-36
LH 0981256259 ( Zalo)