(MS DG721)  Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng có nu rất đẹp

(MS DG721)  Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng có nu rất đẹp

12.000.000 VNĐ

 

(MS DG721) 
Bộ 6 đôn đại gốc nu gỗ gõ vàng có nu rất đẹp -Hàng nguyên khối đặc kịt và rất nặng -Đã hoàn thiện PU - KT như sau :
Đôn Cao 45
Đôn số 1 Ngang 58 S 42 Mặt 52-37
Đôn số 2 Ngang 52 S 38 Mặt 46-35
Đôn số 3 Ngang 46 s 38 Mặt 41-36
Đôn số 4 Ngang 48 S 37 Mặt 44-34
Đôn số 5 Ngang 43 S 37 Mặt 42-35
Đôn số 6 Ngang 45 S 35 Mặt 44-34
LH 0981256259 ( Zalo)