(MS DC803) BÀN TRÀ NHẬT GỐC CÀ TE GÕ ĐỎ

(MS DC803) BÀN TRÀ NHẬT GỐC CÀ TE GÕ ĐỎ

2.000.000 VNĐ

(MS DC803)
BÀN TRÀ NHẬT GỐC CÀ TE GÕ ĐỎ GIA LAI- VÂN VÀ MÀU GỖ CỰC ĐẸP -HÀNG NGUYÊN KHỐI - THÍCH HỢP LÀM BÀN TRÀ MI NI HAY ĐÔN HAY KÊ TƯỢNG - ĐỒ MỸ NGHỆ -ĐÁ CẢNH
KT CAO 13 MẶT 63-45

 

LH 0981256259

(MS DC803)
BÀN TRÀ NHẬT GỐC CÀ TE GÕ ĐỎ GIA LAI- VÂN VÀ MÀU GỖ CỰC ĐẸP -HÀNG NGUYÊN KHỐI - THÍCH HỢP LÀM BÀN TRÀ MI NI HAY ĐÔN HAY KÊ TƯỢNG - ĐỒ MỸ NGHỆ -ĐÁ CẢNH
KT CAO 13 MẶT 63-45  LH 0981256259

SẢN PHẨM LIÊN QUAN