(MS BS59)  Bộ 1 bàn và 5 Đôn gốc sao xanh

(MS BS59)  Bộ 1 bàn và 5 Đôn gốc sao xanh

12.500.000 VNĐ

(MS BS59) 
Bộ 1 bàn và 5 Đôn gốc sao xanh ngâm suối lộ lũa lên  màu cực đẹp -Bàn mặt liền có nu viền - 2 tầng , chân ghép-5 đôn nguyên khối đặc kit ..Đã hoàn thiện pu KT như sau :
Bàn cao 64 Mặt 112 -71
 Đôn cao 42-43
Đôn số 1 Mặt 45-39
Đôn số 2 Mặt 47-40
Đôn số 3 Mặt 45-42
Đôn số 4 Mặt 46-40
Đôn số 5 Mặt 41-35
0981256259 (Zalo)